Lingwistyka stosowana: doświadczenia i perspektywy
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  

Lingwistyka stosowana: doświadczenia i perspektywy

 

Instytut Lingwistyki Stosowanej Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obchodzi w roku akademickim 2015/2016 pięćdziesiątą rocznicę utworzenia Zakładu Językoznawstwa Stosowanego – będącego antenatem dzisiejszego Instytutu oraz wydania pierwszego numeru czasopisma Glottodidactica. W roku obecnym mija również dziesiąta rocznica przekształcenia Katedry Glottodydaktyki i Translatoryki w Instytut Lingwistyki Stosowanej.

W związku z tak ważnymi rocznicami Instytut Lingwistyki Stosowanej ma zaszczyt zaprosić Państwa na jubileuszową konferencję naukową, która odbędzie się w dniach:

16–17 października 2015 r. w Poznaniu

Tematem konferencji będą dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie lingwistyki stosowanej. Przedstawione zostaną zarówno osiągnięcia poznańskiej szkoły lingwistyki stosowanej, jak i badania z innych ośrodków w kraju i zagranicą z obszaru językoznawstwa i translatoryki, dydaktyki języków obcych, wielojęzyczności, komunikacji i mediacji interkulturowej, a także dydaktyki literatury, mediów i kultury.