Lingwistyka stosowana: doświadczenia i perspektywy
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  
Procedura rejestracji w systemie obsługi konferencji SysKon
 

W celu zgłoszenia udziału w konferencji (z referatem lub bez) i zarejestrowania się w systemie należy:

1) odwiedzić oficjalną stronę konferencji pod adresem www.ILS.konferencja.org;

2) wybrać zakładkę „Zgłoszenie udziału” (PL) lub „Registration” (DE) (na dole menu);

3) wypełnić wszystkie wymagane pola (oznaczone czerwonym kolorem czcionki) oraz podać aktualny i używany adres poczty elektronicznej;

4) zaznaczyć okienko u dołu formularza rejestracyjnego przy klauzuli „wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Konferencji w celu organizacji konferencji.(…)/„I agree to receive an invoice without a signature and I consent that my personal data may be processed by the Conference organizer to enhance the conference organization. (…)”. W przypadku braku zgody rejestracja nie zostanie sfinalizowana.

5) wybrać przycisk „Rejestruj” (PL)/ „Submit” (DE).

 

Po pomyślnym dokonaniu rejestracji uczestnicy otrzymają potwierdzający mail zwrotny na adres podany przy rejestracji. Proszę zignorować załączony plik z wymogami publikacji. W przypadku tekstów konferencyjnych obowiązują wymogi czasopisma „Glottodidactica” dostępne na stronie: http://www.glotto.amu.edu.pl/Glotto/?page_id=35 (PL)/ http://www.glotto.amu.edu.pl/Glotto/?page_id=133&lang=de (DE)

 

W przypadku powtarzających się problemów z rejestracją, pomimo stosowania się do powyższych instrukcji rejestracji uczestnika mogą dokonać organizatorzy po przesłaniu wszystkich wymaganych danych na adres ILS@konferencja.org.

 

Po zarejestrowaniu się każdy uczestnik może w swoim profilu w systemie:

1) podać planowaną datę przyjazdu i wyjazdu;

2) zgłosić tytuł i abstrakt referatu;

3) nadesłać ostateczną wersję tekstu do druku (wg podanych wytycznych czasopisma „Glottodidactica”).

 

Rejestracja w systemie umożliwia organizatorom:

1) przesyłanie do wszystkich zarejestrowanych uczestników ważnych komunikatów konferencyjnych;

2) wystawienie faktur oraz zaświadczeń o udziale w konferencji;

3) wydrukowanie imiennych identyfikatorów;

4) zaplanowanie poczęstunku podczas przerw kawowych oraz obiadowej dla odpowiedniej liczby osób;

5) prowadzenie korespondencji pokonferencyjnej (w tym w spr. redakcji publikacji).