Lingwistyka stosowana: doświadczenia i perspektywy
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  
Opłaty konferencyjne:

Koszt udziału w konferencji z referatem – 370 zł (dla pracowników UAM - 200 zł)
Koszt udziału w konferencji bez referatu - 200 zł


Opłata konferencyjna obejmuje koszty organizacji, w tym poczęstunek podczas przerw kawowych i kanapkowych oraz obiad drugiego dnia konferencji, a także materiały naukowe.

Organizatorzy przewidują publikację pozytywnie zrecenzowanych artykułów w czasopiśmie punktowanym oraz w tematycznej monografii zbiorowej.

Koszt bankietu - 65 zł (dla uczestników, którzy zadeklarują udział - przy dokonywaniu wpłaty koszt bankietu należy dodać do powyższych opłat konferencyjnych)

Wpłaty uprzejmie prosimy kierować na konto:

UAM: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903,
w tytule przelewu prosimy podać:
„Konferencja ILS 2015, [imię i nazwisko uczestnika], subkonto /K00000511/.”