Lingwistyka stosowana: doświadczenia i perspektywy
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  
Komitet naukowy:

Przewodnicząca
:
prof. zw. dr hab. Izabela Prokop

Honorowy przewodniczący
:
em. prof. zw. dr hab. Waldemar Pfeiffer

Członkowie
:

prof. UAM dr hab. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz
prof. UAM dr hab. Camilla Badstübner-Kizik
prof. UAM dr hab. Joanna Kubaszczyk
prof. UAM dr hab. Marcin Maciejewski
prof. zw. dr hab. Alicja Sakaguchi
prof. UAM dr hab. Barbara Skowronek
prof. UAM dr hab. Aldona Sopata
prof. UAM dr hab. Danuta Wiśniewska
prof. UAM dr hab. Stephan Wolting

 

Komitet organizacyjny:

Przewodniczący:
prof. UAM dr hab. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz
dr Augustyn Surdyk

Członkowie:
dr Magdalena Jurewicz
dr Joanna Kic-Drgas

dr Dorota Owczarek

dr Paweł Rybszleger
Mag. Eva Teshajev
dr Katarzyna Trojan

dr Anna Urban

dr Joanna Woźniak

dr Nadja Zuzok